Нийт мэдээ:0

ОгнооГарчиг
2022-02-22Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгосон аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
2022-01-29ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН
2022-01-15Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон аж ахуйн нэгжийн жагсаалт
2021-08-17ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШИНЭЭР ОЛГОХ, ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НЬ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС
2021-06-17СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ СУНГАХ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРС /2021.06.15/
2021-05-11Дархан-Уул аймгийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын нэрс /2021 оны 05 дугаар сарын 1-ний өдрөөр/
2021-02-08Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг нь сунгасан аж ахуйн нэгжийн нэрс
2020-08-14​Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, шинээр олгох тухай
2020-04-10ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СУДАЛГАА
2020-03-03Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх зөвшөөрөл олгосон, зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон аж ахуйн нэгжийн нэрс