Нийт мэдээ:0

ОгнооГарчиг
2022-04-14​ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
2022-01-06ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛГҮЙ, ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫГ ХАНГААГҮЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТГҮЙГЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХИЙГ БҮХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО
2021-11-25УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД БҮРТГЭНЭ
2021-10-14ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХААР САНАЛ АВЧ БАЙНА
2021-09-30ЦАХИМ СИСТЕМД ШИЛЖСЭНЭЭР МЭДЭЭЛЛИЙГ 2-3 СЕКУНДЭД ГАРГАНА
2021-09-30ЛАВЛАГАА МЭДЭЭЛЛИЙГ 3 СЕКУНДЭЭС 3 МИНУТАД АВАХ НӨХЦӨЛ БҮРДЭНЭ
2021-09-23ШИНЭЧИЛСЭН ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР ТУХАЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛ “ШИЛЭН” БОЛЛОО
2021-09-17Ёс зүйтэй, хүнд сурталгүй төрийн алба аяны тухай
2021-09-17“ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ JDS ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР” -ИЙН 2021 ОНЫ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ
2021-08-26ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ДОКТОР, МАГИСТРЫН СУРГАЛТАД БҮРТГҮҮЛЭХ ТУХАЙ