Нийт мэдээ:0

ОгнооГарчиг
2022-07-28Төрийн албан хаагчийн нэрийн хуудсанд тавих Ерөнхий шаардлага, стандарт
2022-04-14​ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
2022-04-10Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай 2022 оны 263 дугаар тогтоол
2022-04-07Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг шилжүүлэн, сэлгэн ажиллуулах тухай Зөвлөмж
2022-03-26Албан тушаалын тодорхойлолт хянах тухай
2022-01-28Төрийн албаны зөвлөлийн 2021 оны 411 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай
2022-01-06ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛГҮЙ, ТУСГАЙ ШААРДЛАГЫГ ХАНГААГҮЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТГҮЙГЭЭР ТОМИЛОГДСОН АЛБАН ХААГЧИЙГ ЧӨЛӨӨЛӨХИЙГ БҮХ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО
2021-11-25УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН МАГИСТРИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТАД БҮРТГЭНЭ
2021-10-14ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХААР САНАЛ АВЧ БАЙНА
2021-09-30ЦАХИМ СИСТЕМД ШИЛЖСЭНЭЭР МЭДЭЭЛЛИЙГ 2-3 СЕКУНДЭД ГАРГАНА